รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ ไม่ได้รับการจัดสรร "วัคซีนไฟเซอร์" ตามที่มีการร้องขอ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ ไม่ได้รับการจัดสรร "วัคซีนไฟเซอร์" ตามที่มีการร้องขอ

รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ ไม่ได้รับการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ ตามที่มีการร้องขอ

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ไฟเซอร์ ตามที่มีการร้องขอ 700 โดส

8 สิงหาคม 2564 องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ ขอ วัคซีนไฟเซอร์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ระบุว่า ตามที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้รับบริจาค วัคซีนไฟเซอร์ จากประทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส และจะมีการ จัดสรรให้กับบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ


โรงพยาบาลขอนแก่นนับเป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลผู้ป่วยโควิดทุกความรุนแรงของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ผู้ป่วยคลัสเตอร์ฟันน้ำนม คลัสเตอร์แรงงาน คลัสเตอร์เรือนจำและทัณฑสถาน ไปจนถึงผู้ป่วยหนักอาการวิกฤต สำหรับโควต้าการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ มีบุคลากรทางการแพทย์ลงชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นจำนวน 1400 คน แต่โรงพยาบาลขอนแก่นกลับได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นจำนวนเพียง 700 โดสเท่านั้น ทั้งที่เป็นการขอตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการ องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นจึงขอเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลขอนแก่น


เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทรักษาผู้ป่วยอย่างเต็ม ความสามารถมาโดยตลอดรพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ ไม่ได้รับการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ ตามที่มีการร้องขอ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง