เช็กด่วน! เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

เช็กด่วน! เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดข้อมูลอาการของโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

วันนี้ (7ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,838 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 21,834 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 3,751 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 923 ราย

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 4 ราย มาจาก ตุรกี 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย และเมียนมา 2 ราย (มาทางช่องทางธรรมชาติ) เสียชีวิต 212 ราย เพศชาย 116 ราย เพศหญิง 96 ราย อายุเฉลี่ย 31-97 ปี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 736,522 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 21,108 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 6,066 ราย

ทั้งนี้ ทาง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดเผยข้อมูลของอาการโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ประกอบด้วย สายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) , สายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟ่า) , สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกา) และสายพันธุ์ S (ระบาดระลอกแรกในไทย)

ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ จะมีอาการได้ ดังต่อไปนี้

อาการโควิดสายพันธุ์เดลต้า

อาการคล้ายหวัดธรรมดา

ไม่ค่อยสูญเสียการรับรส

มีน้ำมูก

เจ็บคอ

ปวดศีรษะ

อาการโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า

มีไข้ (มักมีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

ไอ เจ็บคอ

หายใจหอบเหนื่อย

อาเจียนหรือท้องเสีย

มีน้ำมูก

ปวดเมื่อย

ปวดศีรษะ

หนาวสั่น

การรับรสหรือได้กลิ่นผิดปกติ

อาการโควิดสายพันธุ์เบต้า

อาการเจ็บคอ

ปวดศีรษะ

ปวดเมื่อย

ท้องเสีย

ตาแดง

มีผื่นตามผิวหนัง

นิ้วมือ/เท้าเปลี่ยนสี

การรับรส/ได้กลิ่นผิดปกติ

สายพันธุ์ S (ระบาดระลอกแรกในไทย)

ไอต่อเนื่อง

ลิ้นไม่รู้รส

จมูกไม่ได้กลิ่น

หอบเหนื่อย

หายใจลำบาก

มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป


เช็กด่วน! เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

ทั

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง