วันนี้เงินเข้า! ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าพร้อมเพย์วันที่สาม เช็กสิทธิได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

วันนี้เงินเข้า! ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าพร้อมเพย์วันที่สาม เช็กสิทธิได้ที่นี่

วันนี้เงินเข้า! ประกันสังคม ม.33 โอนเข้าพร้อมเพย์วันที่สาม เช็กสิทธิได้ที่นี่

ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างบุคคลธรรมดาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อีก 1 ล้านราย เช็คสิทธิได้ที่นี่

วันนี้ (6 ส.ค. 64) ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคนนั้น โดยรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านธนาคารของผู้ประกันตนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม

ขณะที่นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม เช่นเดียวกับลูกจ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนม. 39 , ม.40 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับกระทรวงการคลังแล้ว พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุม

ครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม

ขณะเดียวกัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 บางส่วน ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า จะโอนเงิน โดยเรียงตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยเริ่มจากหมายเลข 1 ก่อนดังนี้

-วันที่ 4 ส.ค.2564 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 0242 00112 97 1-1 6204 00023 50 7

-วันที่ 5 ส.ค.2564 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 6204 00023 96 5-3 4607 00773 03 8

-วันที่ 6 ส.ค.64 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 4607 00774 41 7-8 9609 00002 24 4

อย่างไรก็ตาม วันที่ 24 ส.ค. 2564 สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำนวน 13 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกรอกเลขหน้าบัตร 13 หลัก ผ่านระบบ E-service ของประกันสังคมได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ประกันตนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน ( ในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชน และ สามารถใช้งานได้ทันที ) หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้กดสมัคร สมาชิกที่นี่

3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน

วันนี้เงินเข้า! ประกันสังคม ม.33 โอนเงินวันที่สามอีก 1 ล้านราย เช็คสิทธิได้ที่นี่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง