อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง เช็กเงื่อนไขแต่ละที่ได้เลย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

•โรคหลอดเลือดสมอง

•โรคหัวใจและหลอดเลือด

•โรคเบาหวาน

•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป

•โรคอ้วน

•โรคมะเร็งทุกชนิด

หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับการลงทะเบียนจองคิววัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป ‼️‼️

เปิดจองสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

- กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/ โรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคไตวายเรื้อรัง/โรคมะเร็ง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคเบาหวาน/โรคอ้วน)

- กลุ่มที่ 3 หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ชั้น1 ตรงข้ามเวชระเบียน

อาคารบริการ ในวันทำการ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-328-6900-19 ต่อ 11471

หรือ โทร 098 418 3832


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน COVID - 19

รพ.ราชพิพัฒน์ สำหรับ

1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

2. กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

จองผ่านการโทรศัพท์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ที่เบอร์ 097-025-8343

(วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -12.00 และ 13.00 - 15.00 น.)

ฉีดวัคซีนในวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564

(ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2564)


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

เปิด walk in สำหรับกลุ่มเสี่ยงดังนี้

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป)

- ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค (โรคอ้วน(BMI>35), โรคเบาหวาน, โรคมะเร็งทุกชนิด,โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดในสมอง,โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง)

โปรดนำหลักฐาน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ประวัติการรักษา

- ซองยาประจำตัวที่มีชื่อผู้ป่วย

- ใบรับรองแพทย์

- ผู้ที่ตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

(กรุณานำสมุดฝากครรภ์เพื่อเป็นหลักฐาน)

สามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนอาคารเอนกประสงค์

ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-429-3575 ถึง 81 (ในวันและเวลาราชการ)


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย

ประกาศให้ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 1-8 กรกฎาคม นัดหมายให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้แทน โดยเวลาฉีดให้ยึดตามเวลานัดหมายเดิม

ผู้ที่มีคิวนัดหมายเดิมวันที่

1-2 กรกฎาคม ให้มาฉีดในวันที่ 7 สิงหาคม

3-4 กรกฎาคม ให้มาฉีดในวันที่ 8 สิงหาคม

5-6 กรกฎาคม ให้มาฉีดในวันที่ 9 สิงหาคม

7-8 กรกฎาคม ให้มาฉีดในวันที่ 10 สิงหาคม

ระบบจะแสดงผลนัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โดย 25 สถานที่ฉีดวัคซีนและเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดวัคซีนเดิม

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในวันนัดใหม่ข้างต้น กรุณาติดต่อสายด่วนวัคซีน 1516

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีคิวนัด ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.64 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลศิริราช

เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.ศิริราช สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยเปิดให้จองในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

กรมการแพทย์ ได้แจ้งปรับให้ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 7-31 ส.ค. 2564 ที่ประตู 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยแต่ละค่ายสามารถจองได้ดังนี้

- เอไอเอส ลงทะเบียนได้ที่ www.ais.th/vaccine

-ดีแทค ลงทะเบียนได้ที่ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

-ทรู ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ https://vaccine.trueid.net

-เอ็นที ลงทะเบียนได้ที่ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้างอัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง