เต็มแล้ว! ปิดระบบจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบ 2 ใครพลาดรอรอบถัดไป

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เต็มแล้ว! ปิดระบบจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบ 2 ใครพลาดรอรอบถัดไป

เต็มแล้ว! ปิดระบบจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 2 ใครพลาดรอรอบถัดไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งล่าสุด ยอดจอง "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง 75,000 รายเต็มโควตาแล้ว

วันนี้( 4 ส.ค.64) หลังจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 ในวันนี้จำนวน 75,000 ราย ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ผ่าน

เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และ แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android โดย

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

ล่าสุดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ขณะนี้การลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 เต็มจำนวนแล้ว

-ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกลับเข้ามาจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

-เลือกวันนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 สิงหาคม 2564

รอรอบถัดไป! ปิดระบบจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 2

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง