เช็กด่วน! โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

เช็กด่วน! โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เช็กข้อกำหนดและเงื่อนไขใครมีสิทธิบ้าง

วันนี้ (3ส.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่า รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วย รพ.จุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น) สแกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th

เนื่องจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดทำแบบลงทะเบียนฯ นี้ เพื่อลงทะเบียน และเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AztraZeneca โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (รับจำนวนจำกัด)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตรโรงพยาบาล/HN)

อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ผ่านทาง Chula Care Application ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


เช็กด่วน! โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง