สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?

สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โพสต์สรุปมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เช็กเลยสถานที่ไหนเปิดได้ สถานที่ไหนปิดชั่วคราว

วันนี้ (3 ส.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โพสต์สรุปมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) โดยสั่งให้ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37 และ 38 โดยให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ส่วน ไซต์ก่อสร้าง แคมป์คนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และกำกับควบคุมการเคลื่อนย้าย (Sealed Route)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?

สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?

สรุปประกาศ กทม.กิจการที่เปิดได้-กิจการที่ถูกปิดชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง?


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง