เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,147 ราย โยงคลัสเตอร์หลายราย พร้อมแจ้งสถานที่เสี่ยงเพิ่มใครไปเช็กด่วน!

วันนี้( 1 ส.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,147 ราย แยกเป็น

1. Cluster บริษัท แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 10 ราย

2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 28 ราย

3. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 13 ราย

4. ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัด (กทม.) 1 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด

5.1 กทม. 4 ราย

5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 262 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 152 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 53 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 180 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 440 ราย

หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากตรวจเชิงรุกประกันสังคม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 0 ราย สะสม 211 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,534 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 622 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังได้ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ฉบับที่ 171 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย

เช็กด่วน! ชลบุรีอัปเดตสถานที่เสี่ยง วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 1,147 ราย
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง