"หมอพร้อม" แจ้งระบบผิดพลาด ขอยกเลิกคิวจองวัคซีน 30-31 ก.ค. ทั้งหมด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอพร้อม" แจ้งระบบผิดพลาด ขอยกเลิกคิวจองวัคซีน 30-31 ก.ค. ทั้งหมด

หมอพร้อม แจ้งระบบผิดพลาด ขอยกเลิกคิวจองวัคซีน 30-31 ก.ค. ทั้งหมด

ทีมงานหมอพร้อมขออภัยในความผิดพลาด ประกาศ ขอยกเลิกการจองคิวฉีดวัคซีนโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด

31 กรกฎาคม 2564 "หมอพร้อม" ประกาศขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิค ขอยกเลิกการจองบัตรคิวโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านหมอพร้อม เนื่องด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างการปรับปรุงระบบ ทำให้มีการจองบัตรคิวไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านหมอพร้อม


ทางทีมงานหมอพร้อมจึงจำเป็นต้องยกเลิกการจองคิวที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด บัตรคิวนี้จะถูกยกเลิกโดยระบบหมอพร้อม มิใช่โดยโรงพยาบาล


ทั้งนี้ “ระบบหมอพร้อม” ยังไม่เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนใดๆ สำหรับท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ ผ่านระบบของโรงพยาบาลและจังหวัดต่างๆ ที่เปิดให้บริการอยู่


ทางทีมงานหมอพร้อมขออภัยในความผิดพลาดต่อพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน มา ณ ที่นี้


หมอพร้อม ประกาศ ระบบผิดพลาด ขอยกเลิกคิวจอง 30-31 ก.ค. 2564 ทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง