เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ www.chulaprom.kcmh.or.th

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ www.chulaprom.kcmh.or.th

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ www.chulaprom.kcmh.or.th

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ ผ่าน www.chulaprom.kcmh.or.th

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดการ ลงทะเบียนจองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-6 สิงหาคม 2564 โดยต้องมีข้อกำหนดตามเกณฑ์ ในการ ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า ดังนี้


1.เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตรโรงพยาบาล/HN)

2.อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

3.ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน


โดยสามารถ ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า ใน slot ที่ว่าง ผ่าน https://chulaprom.kcmh.or.th หรือทาง QR Code ด้านล่างนี้เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ www.chulaprom.kcmh.or.thQR Code ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า

ลงทะเบียนผ่าน https://chulaprom.kcmh.or.th


เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนจองแอสตร้าเซนเนก้า รพ.จุฬาลงกรณ์ www.chulaprom.kcmh.or.th


ข่าวแนะนำ