ด่วน! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดแอสตร้าฯ จำนวนจำกัด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดแอสตร้าฯ จำนวนจำกัด

ด่วน! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดแอสตร้าฯ จำนวนจำกัด

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด "แอสตร้าเซนเนก้า" สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันนี้ (29 ก.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนในกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนและเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AztraZeneca โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2564 ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (รับจำนวนจำกัด) สามารถลงทะเบียนสแกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th/

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

1. เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตรโรงพยาบาล/HN)

2. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

3. ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ผ่านทาง Chula Care Application ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง