ยอดติดโควิดนิคมฯนิวไฮ กนอ.ขอวัคซีนรัฐฉีดสกัด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยอดติดโควิดนิคมฯนิวไฮ กนอ.ขอวัคซีนรัฐฉีดสกัด

ยอดติดโควิดนิคมฯนิวไฮ   กนอ.ขอวัคซีนรัฐฉีดสกัด

"วีริศ"เผยโควิดระบาดหนักในโรงงานนิคมฯ ยอดติดเชื้อทำนิวไฮ เร่งประสานรัฐขอวัคซีนฉีดแรงงานกว่า 8 แสนคน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ก็ได้รับผลกระทบมีอัตราผู้ติดเชื้อในนิคมฯ และโรงงานเพิ่มขึ้น ล่าสุดตัวเลขในวันที่ 22 ก.ค. 2564 ก็เพิ่มขึ้นทำ new high ที่ 582 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 6,002 ราย รักษาหายแล้ว 1,406 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยในนิคมฯทั้งหมด 45 แห่ง มีการติดโควิด-19 ไปแล้ว 37 แห่ง


โดยนิคมฯ ในจังหวัดที่ติดโควิด-19 มากที่สุดได้แก่ กรุงเทพฯ 1,479 ราย รองลงมาเป็น จ.สมุทรปราการ 918 ราย, จ.ระยอง 836 ราย , จ.ฉะเชิงเทรา 445 ราย , จ. ชลบุรี 434 ราย , จ.สมุทรสาคร 216 ราย , จ.พระนครศรีอยุธยา 209 ราย , จ.สระบุรี 29 ราย , จ. ลำพูน 21 ราย , จ.พิจิตร 2 ราย , จ.สงขลา 2 ราย , จ.ราชบุรี 1 ราย และจ.ปราจีนบุรี 1 ราย


สำหรับนิคมฯ ที่มีการติดโควิดสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. นิคมฯลาดกระบัง 1,222 ราย 2. นิคมฯบางปู 716 ราย 3. นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง 404 ราย 4. นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี 352 ราย 5. นิคมฯดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง 348 ราย 6. นิคมฯเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา 290 ราย 7. นิคมฯบางพลี สมุทรปราการ 202 ราย 8. นิคมฯอัญธานี กรุงเทพ 188 ราย 9. นิคมฯสินสาคร สมุทรสาคร 168 ราย และ10. นิคมฯบางปะอิน อยุธยา 139 ราย


โดยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ กนอ. ได้มีคำสั่งไปยังทุกนิคมฯ ให้เฝ้าระวังการระบาดอย่างเข้มงวด ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งยังได้ขอวัคซีนไปยังรัฐบาลให้เข้ามาเร่งฉีดแรงงานในนิคมฯ จำนวน 8 แสนคน และยังได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอโควตาวัคซีนให้กับนักลงทุนและบุคลากรต่างชาติอีก 36,000 คน และเร่งจัดหาวัคซีนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ภายใต้การดูแบของ กนอ. 8,000 คน ซึ่งขณะนี้ได้ทะยอยฉีดในแต่ละนิคมฯประมาณ 1 พันคนต่อวันต่อนิคมฯ ในนิคมฯขนาดใหญ่ที่มีการติดเชื้อสูง


อย่างไรก็ตาม มองว่าการระบาดในนิคมฯ อยู่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพราะโรงงานในนิคมฯ จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดสูง หากพบการติดเชื้อ ก็จะแยกออกมากักตัวทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิต รวมทั้งในนิคมฯ จะมีเฉพาะโรงงาน ชมชนและที่พักอาศัยจะอยู่นอกนิคมฯ ทั้งหมดจึงป้องกันการระบาดได้มาก


ในส่วนของการป้องกันการระบาดในสำนักงานของ กนอ. ได้สั่งการให้สำนักงานใหญ่ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้พนักงานทำงานที่บ้าน WFH ให้ได้ 100% แต่ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการกับผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้บริหารในแต่ละที่จัดอัตราคนทำงานให้เหลือน้อยที่สุด โดยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของ กนอ. สำนักงานใหญ่ติดโควิด-19 แล้ว 7 ราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง