เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น

เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกทม. สถานที่-กิจการที่ถูกปิดเพิ่มและเปิดได้ตามความจำเป็น

เช็กที่นี่ สรุปคำสั่งกรุงเทพมหานคร สถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิดเพิ่มอีก 10 ประเภท และเปิดได้ตามความจำเป็น

วันนี้ (22ก.ค.64) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)

กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19

สถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิด

1. สนามกีฬาทุกประเภท

2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ

3. ลานกีฬา

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์

6. ห้องสมุดสาธารณะ

7. พิพิธภัณฑ์

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ

โดยสถานที่ตามข้อ 1 - 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สถานที่/กิจการที่เปิดได้ตามความจำเป็น ตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 37

- โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา

- ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม

- ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์

- ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์

- โรงงาน ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง

- ร้านค้าทั่วไป ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น

- สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส

- ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)

- สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

- สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

- ธุรกิจประกันภัย หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย

- ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ ร้านแบตเตอรี่

- หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ

- บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)


เช็กที่นี่ กทม.สรุปสถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิดและเปิดได้ตามความจำเป็น

เช็กที่นี่ กทม.สรุปสถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิดและเปิดได้ตามความจำเป็น

เช็กที่นี่ กทม.สรุปสถานที่-กิจการที่ถูกสั่งปิดและเปิดได้ตามความจำเป็น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง