สธ.-สปสช.-สพฉ.เตรียมระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิลำเนา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.-สปสช.-สพฉ.เตรียมระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิลำเนา

สธ.-สปสช.-สพฉ.เตรียมระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิลำเนา

สธ.-สปสช.-สพฉ. เตรียมระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องการเดินทางกลับรักษาตัวที่ภูมิลำเนา

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เตรียมระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการคงที่ และประสงค์เดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา แสดงความจำนงผ่านสายด่วน สปสช. 1330 (กด15) โดยสปสช.และกระทรวงสาธารณสุข จะประสานจังหวัดปลายทาง และวางแผนการส่งตัวร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หารือและกำหนดแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเดินทาง และลดการแพร่เชื้อระหว่างจังหวัด โดยเงื่อนไขการเดินทาง ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด นอกจากนี้ ได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก , กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรณีมีผู้ประสงค์เดินทางจำนวนมาก) ร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้โทรแจ้งความจำนงที่สายด่วน สปสช. 1330 (กด 15) จากนั้น สปสช. จะรับผิดชอบประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองทัพบก/การรถไฟฯ เพื่อจัดทำแผนส่งกลับต่อไป ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้จัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข่าวแนะนำ