เขตดอนเมือง เปิดจุดให้บริการตรวจโควิดฟรี เช็กเงื่อนไข-วันเวลาได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เขตดอนเมือง เปิดจุดให้บริการตรวจโควิดฟรี เช็กเงื่อนไข-วันเวลาได้ที่นี่

เขตดอนเมือง เปิดจุดให้บริการตรวจโควิดฟรี เช็กเงื่อนไข-วันเวลาได้ที่นี่

สำนักงานเขตดอนเมือง เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิดฟรี ที่แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมทหารสื่อสาร ตั้งแต่ 26 ก.ค - 1 ส.ค.64 แจกคูปองล่วงหน้า 23 -25 ก.ค.64

วันนี้ (21ก.ค.64) สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Office แจ้งประชาสัมพันธ์ โดยระบุข้อความว่า สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เปิดให้บริการรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 900 ราย/วัน เริ่มตรวจฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 – 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมทหารสื่อสาร ถนนสรงประภา (ตรงข้ามเทคนิคดอนเมือง) #ขอสงวนสิทธิ์เข้ารับการตรวจฯเฉพาะผู้ที่มีคูปองเท่านั้น

โดยจะ แจกคูปอง ล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคูปองจะหมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ (2,100 ใบ/วัน) ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมทหารสื่อสาร ถนนสรงประภา (ตรงข้ามเทคนิคดอนเมือง)

**ผู้มารับบริการสามารถจอดรถที่เทคนิคดอนเมือง**

อย่าลืม เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันตรวจฯ

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย)

2. ปากกาส่วนตัวสีน้ำเงิน เลี่ยงการสัมผัสร่วม

ช่วงเวลาการตรวจคัดกรองต่อวัน

08.00 – 10.00 น. จำนวน 300 คน

10.00 – 12.00 น. จำนวน 300 คน

12.00 – 14.00 น. จำนวน 300 คน


เขตดอนเมือง เปิดจุดให้บริการตรวจโควิดฟรี เช็กเงื่อนไข-วันเวลาได้ที่นี่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง