ครม.ไฟเขียวประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉิน" ทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครม.ไฟเขียวประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉิน" ทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน

ครม.ไฟเขียวประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน

ครม. เห็นชอบขยายเวลาประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอีก 2 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย.นี้

วันนี้ (20 ก.ค. 64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 และไปสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.64 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ หลังประกาศฉบับเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค.64

โดย สมช.ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 ซึ่งในที่ประชุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานการแพร่ระบาดว่าสถานการณ์ในระดับโลกยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายภูมิภาค ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับที่ 62 อันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา อันดับสอง อินเดีย และอันดับสาม บราซิล

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยระลอกเดือนเมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-9 ก.ค.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 288,643 ราย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่าหลายพันคนต่อวัน และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นชนิดสายพันธุ์ใหม่ (เดลตา) สามารถแพร่ระบาดและติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ยังพบสายพันธุ์เบตาที่มีความรุนแรงมาก อาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดที่มีสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดค้าส่ง และพบการระบาดต่อเนื่องจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับภูมิลำเนาที่พักแรงงานก่อสร้างชั่วคราว ครอบครัว ตลาด สถานที่ทำงาน และสถานที่ชุมชนต่างๆ

แนวโน้มการแพร่ระบาดในระยะต่อไป กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อจำนวน 10,000 รายต่อวัน หรือมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในอัตราเกิน 100 รายต่อวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ เตียงรักษา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ ศปก.ศบค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและระยะต่อไปยังคงเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ออกไป เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง