(คลิป) เปิดภาพ ปุ่มหนามทรงใหม่ 'เดลตา' เจาะผิวเซลล์ ติดเชื้อง่าย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) เปิดภาพ ปุ่มหนามทรงใหม่ 'เดลตา' เจาะผิวเซลล์ ติดเชื้อง่าย

(คลิป) เปิดภาพ ปุ่มหนามทรงใหม่ 'เดลตา' เจาะผิวเซลล์ ติดเชื้อง่าย

เปิดภาพ ปุ่มหนามทรงใหม่ 'เดลตา' เจาะผิวเซลล์ ติดเชื้อง่าย

เชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ หรือ เดลตา ถึงติดง่าย จะเห็นได้จากปุ่มหนามของโควิด(Spike Protein) สายพันธุ์เดลตา เปรียบเหมือนลูกกุญแจ จะมีรูปทรง ที่เสียบได้พอดีกับตัวรับบนผิวเซลล์มนุษย์(Receptor) ซึ่งเปรียบเหมือนแม่กุญแจ


ดังนั้นโควิดสายพันธุ์เดลตา จึงสามารถเกาะและเข้าสู่เซลล์ร่างกาย และไปสู่อวัยวะต่างๆของเราอย่างง่ายดาย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง