เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' ก่อนรับเงินเยียวยาประกันสังคม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' ก่อนรับเงินเยียวยาประกันสังคม

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' ก่อนรับเงินเยียวยาประกันสังคม

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร 'พร้อมเพย์' ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ก่อนรับเงินเยียวยาประกันสังคม

วันนี้ (20ก.ค.64) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นเวลา 1 เดือนนั้น

ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ จากเดิม 4 สาขา ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็น 9 สาขา โดยเพิ่มเติมสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1) ลูกจ้างมาตรา 33 จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท

2) นายจ้างมาตรา 33 จ่าย 3,000 บาทต่อคน ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน

3) ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 จ่ายรายละ 5,000 บาท

4) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับ 5,000 บาท

5) ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามการเยียวยาลูกจ้างมาตรา 33 และนายจ้างมาตรา 33 ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์

ขอให้ท่านรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคล สำนักประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมไว้

สำหรับวิธีสมัครพร้อมเพย์มีดังต่อไปนี้

นำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกกับบัญชีเงินฝาก หรือการสมัครพร้อมเพย์ มีหลายช่องทาง เช่น ตู้ ATM เว็บไซต์ธนาคาร Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคารแต่ละธนาคาร

ยกตัวอย่างกรณีลงทะเบียน พร้อมเพย์ ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน : ใส่บัตร ATM/กดรหัส > เลือก ‘รับโอนเงิน/บริการพร้อมเพย์’ > เลือก ‘ผูก SCB พร้อมเพย์’ > เลือก ‘หมายเลขบัตรประชาชน’ > เลือก ‘ยอมรับ’ > “ยืนยันการผูกบัญชีพร้อมเพย์” โดยหน้าจอแสดง หมายเลขบัญชี และหมายเลขบัตรหมายเลขประชาชน/ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน > ผูกเลขพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว


เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' รับเงินเยียวยาประกันสังคม


สมัครบริการพร้อมเพย์พร้อม ผ่านแอปฯ ยกตัวอย่าง SCB พร้อมเพย์ (SCB PromptPay) | ธนาคารไทยพาณิชย์

1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”

2. ยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ต้องการ

4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด "ผูกบัญชี"

5. ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด "เสร็จ"


เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' รับเงินเยียวยาประกันสังคม

ยกตัวอย่างวิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป Krungthai NEXT และตู้กรุงไทย ATM

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' รับเงินเยียวยาประกันสังคม

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' รับเงินเยียวยาประกันสังคม

เช็กที่นี่ เปิดขั้นตอนสมัคร'พร้อมเพย์' รับเงินเยียวยาประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง