เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย

เลยเริ่มวิกฤต! ติดเชื้อเพิ่มก้าวกระโดด-คนขายหวยทะลุ 105 ราย

เลยเริ่มวิกฤต ติดเพิ่มอีก 25 คน คนขายหวยทะลุ 105 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเร็วก้าวกระโดด และผู้ป่วยอาการหนักมีตัวเลขเพิ่มขึ้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 38/2564 ร่วมกับ คณะกรรมการฯศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 29/2564 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ


นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานที่ประชุมว่า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเลยมีผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย (อ.เมือง 1 ราย อ.ปากชม 1 ราย อ.วังสะพุง 9 ราย อ.ภูหลวง 6 ราย อ.ผาขาว 2 ราย อ.เอราวัณ 5 ราย และ อ.หนองหิน 1 ราย) ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสม 535 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 331 ราย หายป่วยแล้ว 203 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย และในวันนี้หายป่วยกลับบ้านแล้ว 16 ราย (อ.ด่านซ้าย 7 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.นาแห้ว 1 ราย อ.วังสะพุง 4 ราย และ อ.ภูหลวง 2 ราย) ยังคงต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 359 ราย โดยอาการผู้ป่วยยืนยันที่รักษาอยู่รวม 331 ราย ดังนี้.


- ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีปอดอักเสบ 180 ราย - มีปอดอักเสบไม่รุนแรง 127 ราย - มีปอดอักเสบรุนแรง 24 ราย สำหรับเตียงมีทั้งหมด 430 เตียง ใช้ไป 320 เตียง คิดเป็น 74.42% ยังคงเหลือเตียง 110 เตียง คิดเป็น 25.58%

โดยจังหวัดเลย เป็น 1 ใน 53 จังหวัด ที่ถูกปรับเป็นพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เนื่องจาก 1. มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเร็ว (ตัวเลขก้าวกระโดดแม้จำนวนตัวเลขจะน้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียง) 2. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า และ 3. จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีตัวเลขเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเลย มาจากนอกพื้นที่มีมากกว่า 88 % โดยที่ประชุมฯ ขอให้ทุกอำเภอจัดเตรียมสถานที่พักสำหรับแยกผู้ติดเชื้อ (Community Isolation : CI)

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ในสัดส่วน 80 : 20 ได้แก่ 80 % สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค + หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตุ ว่าในช่วงนี้ผู้ที่ติดเชื้อจากผู้ค้าลอตเตอรี่ ในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเมื่อวานนี้รวม 91 ราย วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เกี่ยวข้องกับการขายลอตเตอรี่ เพิ่มอีก 14 ราย รวมเป็น 105 คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด และเป็นที่จับตามองของจังหวัดเลย เพื่อเตรียมจัดการที่เหมาะสมต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง