กรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขต ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขต ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

กรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขต ผ่านเว็บไซต์  “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

ทำความรู้จักเว็บไซต์ "หยุดเชื้อเพื่อชาติ" ใช้สำหรับกรอกข้อมูลการเดินทางข้ามเขตในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา งดภารกิจการเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น ช่วงเวลากลางวันก็จะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยกเว้นแต่การเดินทางจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อเข้าพบแพทย์และบริการสาธาณสุข การเข้ารักษาพยาบาล และการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค หรือการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้


ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนที่อยู่นอกพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้


หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


1. ต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตที่ไปขอจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่


2. ประชาชนที่จะเคลื่อนย้ายเดินทาง ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ


3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https:/www.covid-19.in.th และแสดงคิวอาร์โคดต่อเจ้าหน้าที่


สำหรับท่านใดที่มีความความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามจังหวัด หรือ ข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องดำเนินการดังนี้


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/


เปิดเว็บไซต์  “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” สำหรับ ปชช.เดินทางข้ามเขต2. คลิก "กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง"

เข้าสู่หน้า "ระบบลงทะเบียนการเดินทาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) กรอกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลการเดินทาง

ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน (ไม่ต้องใส่ขีด) เบอร์ติดต่อ (ไม่ต้องใส่ขีด) เดินทางจาก จังหวัด เขต แขวง สถานที่ปลายทาง จังหวัด เขต แขวง ระบุเวลาออกเดินทาง ระบุเวลาที่คาดว่าจะกลับ ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

3. กดยืนยัน

4. ท่านจะได้รับคิวอาร์โค้ด เพื่อนำไปแสดงในการเดินทางเปิดเว็บไซต์  “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” สำหรับ ปชช.เดินทางข้ามเขต
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง