(คลิป) สปสช.จับมือ ม.มหิดล ตั้งจุดตรวจเชิงรุก 30 นาทีรู้ผล

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) สปสช.จับมือ ม.มหิดล ตั้งจุดตรวจเชิงรุก 30 นาทีรู้ผล

(คลิป) สปสช.จับมือ ม.มหิดล ตั้งจุดตรวจเชิงรุก 30 นาทีรู้ผล

สปสช.จับมือ ม.มหิดล ตั้งจุดตรวจเชิงรุก 30 นาทีรู้ผล

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากและความต้องการตรวจหาเชื้อก็มีจำนวนมากแต่บริการตรวจมีไม่เพียงพอ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีนโยบายชัดเจนให้ใช้การตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit) รู้ผลใน 30 นาที ซึ่ง สปสช.ร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค สธ. และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริกา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง