ดร.อนันต์ เปิดผลวิจัยฉีด "ซิโนแวค" 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันลดเท่าไหร่?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ดร.อนันต์ เปิดผลวิจัยฉีด "ซิโนแวค" 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันลดเท่าไหร่?

ดร.อนันต์ เปิดผลวิจัยฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันลดเท่าไหร่?

ดร.อนันต์ เปิดผลวิจัยผู้ฉีด "ซิโนแวค" ครบ 2 เข็ม 500 ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันจะมีค่าลดลงร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งทุกๆ 40 วัน

วันนี้( 12 ก.ค.64) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ถึงผลการทดลอง ระหว่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช

ใช้ตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง จากผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac (ซิโนแวค) 2 เข็ม

โดยพบว่า ระดับของภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม จะมีค่าลดลงร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งทุกๆ 40 วัน ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มนานกว่า 60 วัน จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มไม่เกิน 60 วัน

ระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยในหกสิบวันแรกหลังฉีดวัคซีนครบสองเข็ม เทียบเคียงได้รับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการประมาณร้อยละ 60-70 แต่ในกลุ่มทีได้รับวัคซีนครบสองเข็มเกินหกสิบวัน พบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50

ยังไม่มีข้อมูลให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็ม ในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า และสายพันธุ์แอลฟ่า

ระดับของภูมิคุ้มกันโดยรวม มีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุ โดยกลุ่มที่อายุสี่สิบปีขึ้นไป มีระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่าสี่สิบปี

เปิดผลวิจัยฉีด ซิโนแวค 500 ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันหาย 50%


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง