เคอร์ฟิว "แม่สอด" ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคอร์ฟิว "แม่สอด" ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

เคอร์ฟิว แม่สอด ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยห้ามประชาชน ในพื้นที่ที่กำหนด ออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด

8. กรกฏาคม 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยห้ามประชาชน ในพื้นที่ที่กำหนด ออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด โดยระบุสาระสำคัญว่า


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก มีมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคนต่างด้าว ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 20.00 - 04.00 น. และประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมืองด หรือชะลอออกจากเคหสถาน 23.00-04.00 น.

สั่งเคอร์ฟิว แม่สอด ห้ามต่างด้าวออกจากเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง