เริ่มวันนี้! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้าม "ต่างด้าว" ออกจากบ้านตั้งแต่ 2 ทุ่ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มวันนี้! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้าม "ต่างด้าว" ออกจากบ้านตั้งแต่ 2 ทุ่ม

เริ่มวันนี้! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้าม ต่างด้าว ออกจากบ้านตั้งแต่ 2 ทุ่ม

ผวจ.ตากออกคำสั่ง "เคอร์ฟิว" ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ห้ามแรงงานต่างด้าว ออกจากเคหสถาน 20.00 น. – 04.00 น.

วันนี้( 8 ก.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ได้ออกคำสั่งที่ 2267 / 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยสรุปคือ ห้ามจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง ตามประเพณีนิยม ยกเว้น งานบวชให้จัดได้เฉพาะพิธีสงฆ์ภายในพระอุโบสถและงานศพ ซึ่งต้องไม่ให้มีผู้ร่วมงานมากกว่า 50 คน

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการและบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. หลังจากนั้นให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน , ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดให้บริการ , ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาเก็ต เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 23.00 น. และให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 14.00 น. , ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรค ทั้งตลาดถนนคนเดิน และตลาดนัด

นอกจากนี้ ในคำสั่งระบุว่า ห้ามแรงงานต่างด้าว ออกจากเคหสถาน 20.00 น. – 04.00 น. ,ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายหรือห้ามเคลื่อนย้ายข้ามตำบล , ขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทาง 23.00 – 04.00 น. ,ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ทำ Bubble and Seal หรือตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้กับแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของแรงงานทั้งหมด โดยให้ผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เริ่มวันนี้! สั่งเคอร์ฟิวแม่สอด ห้าม ต่างด้าว ออกจากบ้านตั้งแต่ 2 ทุ่ม

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือ คลินิกแพทย์ คลินิกพยาบาล และผดุงครรภ์ และร้านขายยา จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจให้กับโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้โรงแรม ,ที่พัก รายงานข้อมูลผู้พักอาศัย ต่อฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทันทีที่มีผู้เข้ามาพักอาศัย และให้ท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบบ้านเช่า หอพัก เข้าข่ายให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลักลอบข้ามแดนหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid-19) จังหวัดตาก แจ้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 64 พลผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 48 ราย สะสมระลอกใหม่ ( 1 เม.ย.64-8ก.ค.64) จำนวน 1,614 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 1,129 ราย รักษาหาย จำนวน 429 ราย สำหรับพื้นที่การระบาดสูงสุดคือ ที่ อ.แม่สอด ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,217 ราย อันดับ 2 อ.วังเจ้า 223 ราย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง