รพ.บำรุงราษฎร์เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' (Moderna) พรุ่งนี้ 9 ก.ค. เช็กรายละเอียดที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' (Moderna) พรุ่งนี้ 9 ก.ค. เช็กรายละเอียดที่นี่

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' (Moderna) พรุ่งนี้ 9 ก.ค. เช็กรายละเอียดที่นี่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดจองวัคซีน 'โมเดอร์นา' (Moderna) พรุ่งนี้ 9 ก.ค. เบื้องต้นให้สิทธิผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาก่อน

วันนี้ ( 8 .. 64 )จากกรณี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ประกาศ ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีการจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก โดยล่าสุดทางโรงพยาบาลได้เปิดเผยข้อมูลผ่านการไลพ์สดซึ่งระบุว่าจะทำการเปิดจองวันที่ 9 กรกฏาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เปิดให้ทำการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) ผ่านเว็บไซต์ www.bumrungrad.com เพียงแห่งเดียวตั้งแต่วันที่ 9..

2.เปิดเผยประวัติการรับวัคซีนตามความเป็นจริง และ ทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน

3.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่

4.หากผ่านเกณฑ์ทางโรงพยาบาลจะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล์

5.กำหนดยอดลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้วจะปิดการลงทะเบียน และ เปิดรับใหม่ในวันถัดไป

6.ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลก่อนและค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะกำหนดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อครบตามจำนวนแล้วจะปิดการลงทะเบียน และจะเปิดรับใหม่ในวันถัดไป เนื่องจากโรงพยาบาลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล

แผนการจัดสรรวัคซีนของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ คือจะฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มที่ 1 คือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลย โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ก่อน ซึ่งกลุ่มนี้จะอนุญาตให้จองวัคซีนจำนวน 2 เข็ม คาดว่าจะได้รับในไตรมาส 4/64 หรือเดือนพ.. 64-มี. 65

กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว จะสามารถจองวัคซีนโมเดอร์นาได้ 1 เข็ม เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิ โดยจะเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานที่มีความเสี่ยงก่อน

กลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยแนะนำให้ฉีดให้ครบ 2 เข็มก่อน และรอวัคซีนตัวใหม่ในปีหน้า


รพ.บำรุงราษฎร์เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ พรุ่งนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

ทั้งนี้รพ.บำรุงราษฎร์ ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจอง วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ไว้ดังนี้

1.บุคคลที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กรุณารับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ให้ครบ 2 เข็ม โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องจอง โมเดอร์นา เพื่อเป็นบูสเตอร์โดส ให้ติดตามข้อแนะนำอย่างใกล้ชิด

2.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม สามารถป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา

3.บุคคลที่รับวัคซีนซิโนฟาร์ม และ ซิโนแวค กรุณารับให้ครบ 2 เข็มก่อนและระยะห่างไป 3-6 เดือน ใช้ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นบูสเตอร์อีก 1 เข็ม/ท่าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์

4.บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน สามารถรับ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 28 วัน

**ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 2 ก.ค. 2564 และ อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ พรุ่งนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง