พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 290 ราย พร้อมแจ้งสถานที่เสี่ยงเพิ่มใครไปเช็กด่วน!

วันนี้( 8 ก.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 290 ราย แบ่งเป็น

1. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย

2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เขื่อมโยง ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี) 3 ราย

3. ตรวจเชิงรุก ตลาดมาลัยทอง อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์) 2 ราย

6. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดบุรีบริบาล อำเภอเมืองชลบุรี 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด

7.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย

7.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย

7.3 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

8. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด

8.1 จังหวัดนครปฐม1 ราย

8.2 จังหวัดสมุทรปราการ1 ราย

8.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

9.1 ในครอบครัว 93 ราย

9.2 จากสถานที่ทำงาน 59 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 62 ราย

11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 875 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 841 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังได้ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ฉบับที่ 147 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

พุ่งไม่หยุด! ชลบุรีติดเชื้อ +290 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีกเพียบ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง