เริ่มวันนี้! ผู้สูงอายุตั้งแต่75ปี ฉีดวัคซีนโควิดแบบ On-site ที่สถานีกลางบางซื่อ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มวันนี้! ผู้สูงอายุตั้งแต่75ปี ฉีดวัคซีนโควิดแบบ On-site ที่สถานีกลางบางซื่อ

เริ่มวันนี้! ผู้สูงอายุตั้งแต่75ปี ฉีดวัคซีนโควิดแบบ On-site ที่สถานีกลางบางซื่อ

เริ่มแล้ววันนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดระบบบริการแบบ On-site ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป

วันนี้ (30มิ.ย.64) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการการลงทะเบียนได้ ทำให้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนตกค้างเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงเกิดความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด 19 และหากป่วยจะมีอาการรุนแรง จึงได้มีแนวทางปรับการให้บริการกับผู้สูงอายุเพื่อให้การบริการสอดคล้องกับทุกช่วงวัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2489 โดยให้ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดสามารถนำผู้สูงอายุมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยระบบบริการแบบ On-site ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ซี่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่พุธที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30-18.00 น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

อนึ่ง สำหรับผู้สูงอายุที่อายุน้อยกว่า 75 ปี (คือ 60-74 ปี) ก็ขอให้จองเข้ารับบริการตามระบบปกติ ซึ่งช่องทางการจองสำหรับกลุ่มนี้จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโควิดได้ค่อนข้างมาก แต่ขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม แม้วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่ก็ช่วยลดความรุนแรงในการต้องนอนโรงพยาบาลหรือห้องไอซียูได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อและนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้สูงอายุ แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งผู้สูงอายุเองควรจะมีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเช่นกัน


เริ่มวันนี้ ฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง