รพ.วชิรพยาบาล ปิดห้องฉุกเฉิน งดรับผู้ป่วยชั่วคราว หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.วชิรพยาบาล ปิดห้องฉุกเฉิน งดรับผู้ป่วยชั่วคราว หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

รพ.วชิรพยาบาล ปิดห้องฉุกเฉิน งดรับผู้ป่วยชั่วคราว หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ออกประกาศ ปิดให้บริการห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER) ชั้น G อาคารเพชรรัตน์ ชั่วคราว วันที่ 29 มิ.ย.64 หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

วันนี้ (29 มิ.ย.64) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ออกประกาศ ปิดให้บริการห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER) ชั้น G อาคารเพชรรัตน์ ชั่วคราว ในวันนี้ 29 มิถุนายน 2564 จนถึงเวลา 16.00 น. โดยงดรับคนไข้ทุกกรณี เนื่องจากพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ทางโรงพยาบาล จึงขอปิดการให้บริการผู้ป่วยที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเพชรรัตน์ ชั้น G

รพ.วชิรพยาบาล ปิดห้องฉุกเฉิน-งดรับผู้ป่วยชั่วคราว หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

ข่าวแนะนำ