เลื่อนฉีดเร็วขึ้น! กลุ่มผู้สูงอายุ - 7 โรคเสี่ยง จากเดือน ส.ค. เป็น ก.ค. 64

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เลื่อนฉีดเร็วขึ้น! กลุ่มผู้สูงอายุ - 7 โรคเสี่ยง จากเดือน ส.ค. เป็น ก.ค. 64

เลื่อนฉีดเร็วขึ้น! กลุ่มผู้สูงอายุ - 7 โรคเสี่ยง จากเดือน ส.ค. เป็น ก.ค. 64

เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เร็วขึ้นกว่าเดิม สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจําตัว 7 กลุ่มโรค เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จองคิววัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือน ส.ค. 64 ทางหมอพร้อมฝากแจ้งมาว่า จะดำเนินการเลื่อนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น เป็นเดือน ก.ค. 64 ที่สถานีกลางบางซื่อ


สำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเดือน ส.ค.2564 หากยังไม่ได้รับการประสาน กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน Google Forms https://forms.gle/649P1ddWKA9p9VaN9 หรือ QR-Code จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน


เลื่อนฉีดเร็วขึ้น! กลุ่มผู้สูงอายุ - 7 โรคเสี่ยง จากเดือน ส.ค. เป็น ก.ค. 64

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง