ด่วน! อย.แจ้งหากพบวัคซีน'ซิโนแวค' เป็นเจลใสในขวด ให้ระงับการฉีดทันที

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! อย.แจ้งหากพบวัคซีน'ซิโนแวค' เป็นเจลใสในขวด ให้ระงับการฉีดทันที

ด่วน! อย.แจ้งหากพบวัคซีน'ซิโนแวค' เป็นเจลใสในขวด ให้ระงับการฉีดทันที

อย.ส่งหนังสือด่วนหลังพบ'วัคซีนซิโนแวค'บางรุ่น รวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในขวด คาดอาจเกิดจากการเก็บรักษาและการขนส่ง หากพบให้ระงับการฉีดทันที

วันนี้ (29มิ.ย.64) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย.ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) หรือ วัคซีนซิโนแวค โดยระบุว่า เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใส ติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียสดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย.จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้ อย.ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

อย.ส่งหนังสือด่วน ห้ามฉีดวัคซีน 'ซิโนแวค' เสื่อมสภาพ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง