4 จังหวัดใต้ ร้านอาหารเปิดนั่งทานได้ แคมป์คนงานไม่ปิด งดย้ายข้ามจังหวัด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

4 จังหวัดใต้ ร้านอาหารเปิดนั่งทานได้ แคมป์คนงานไม่ปิด งดย้ายข้ามจังหวัด

4 จังหวัดใต้ ร้านอาหารเปิดนั่งทานได้ แคมป์คนงานไม่ปิด งดย้ายข้ามจังหวัด

แจง 4 จังหวัดชายแดนใต้ "ไม่ปิดแคมป์ก่อสร้าง นั่งทานในร้านได้ เข้มงวดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด"ตามที่ได้มีประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 25 ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เพื่อยกระดับมาตรการที่เข้มข้นเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีผลในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปนั้น


สำหรับมาตรการปิดแคมป์คนงาน สถานที่ก่อสร้างและห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการกำหนดให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะซื้อกลับเท่านั้น จะบังคับใช้เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เป็นกรณีเร่งด่วน


ส่วนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ร้านอาหารเปิดให้นั่งทานได้ สถานที่ก่อสร้างหรือแคมป์คนงานไม่ปิด แต่จะเข้มงวด งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง