2 โรงเรียนดังเชียงใหม่ เรียกผู้ปกครองรับ นร.กลับ หลังเจอครูต่างชาติ เสี่ยงโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

2 โรงเรียนดังเชียงใหม่ เรียกผู้ปกครองรับ นร.กลับ หลังเจอครูต่างชาติ เสี่ยงโควิด-19

2 โรงเรียนดังเชียงใหม่ เรียกผู้ปกครองรับ นร.กลับ หลังเจอครูต่างชาติ เสี่ยงโควิด-19

2 โรงเรียนดังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน หลังพบครูต่างชาติ และญาติผู้ปกครองนักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในสถานศึกษา ล่าสุด ได้มีการประกาศปิดชั่วคราว 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา หลังจากทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากครูชาวต่างชาติที่สอนแผนกสามัญ ระดับ ป.1-ป.3 อาคาร 1 ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)


จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียน ขอความร่วมมือจากนักเรียนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด ให้เฝ้าระวังกักตัวตามคำแนะนำของทางราชการ ดังนี้


กลุ่ม B ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (แผนกสามัญ )เรียนในวันจันทร์ที่ 21 - วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2554


กลุ่ม A ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 (แผนกสามัญ)


เรียนในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ในระหว่างนี้โรงเรียนจะทำการ BIG CLEANING และทำการสอนออนไลน์ ในวันที่ 28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2564 อนึ่ง ทางโรงเรียนได้ให้ครู และบุคลากรทุกคนไปตรวจหา เชื้อโควิด19 (COVID-19)พร้อมปฏิบัติตามวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และทางโรงเรียนจะคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้เรียนให้กับผู้ปกครอง โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ทางโรงเรียนมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอความร่วมมือผู้ปกครอง หลีกเลี่ยงหรืองดการพบปะผู้คนหรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รวมทั้งรับฟัง ข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หากท่านพบว่านักเรียน บุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวท่าน มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 (COVID-19) ให้เข้าขอรับการตรวจเชื้อไวรัส โควิด - 19(COVID-19) ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนทันทีและแจ้งผลให้กับทางโรงเรียนรับทราบด้วย


ขณะที่โรงเรียน โกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้ประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษเป็นเวลา 3 วัน หลังจากมีญาติของผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปจังหวัดในภาคใต้ด้วยเครื่องบิน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทำให้นักเรียนอยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยง แม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสกับญาติที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม


ซึ่งโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ดังกล่าว ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันพรุ่งนี้ทันที


ในการนี้ จึงขอประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนจะพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดผิวสัมผัสโดยรอบบริเวณโรงเรียน และรอผลการตรวจของนักเรียนดังกล่าวต่อไป


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง