รพ.ศิริราช ปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร 23-30 มิ.ย.นี้ รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.ศิริราช ปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร 23-30 มิ.ย.นี้ รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

รพ.ศิริราช ปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร 23-30 มิ.ย.นี้ รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตั้งแต่ 23-30 มิ.ย.64 หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น

วันนี้ (24 มิ.ย.64) โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเรื่องปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระบุว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวรเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความแออัด ยากแก่การรักษาระยะห่าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลศิริราชจึงขอปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตั้งแต่วันพุธที่ 23 – วันพุธที่ 30 มิ.ย.64

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน สามารถมารับบริการได้ที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน (Emergency Room) และผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ แต่ต้องการพบพบแพทย์ แนะนำให้รับบริการผ่านระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และรับยาทางไปรษณีย์ หรืออาจพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทน

'ศิริราช'ปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร 23-30 มิ.ย.นี้ หวั่นโควิดลาม รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข่าวแนะนำ