มติ "คกก.โรคติดต่อ" เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ให้เร็วขึ้น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มติ "คกก.โรคติดต่อ" เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ให้เร็วขึ้น

มติ คกก.โรคติดต่อ เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ให้เร็วขึ้น

คกก.โรคติดต่อ มีมติให้เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 ให้เร็วขึ้น จากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ หลังพบสายพันธุ์เดลต้าระบาดเพิ่มขึ้น

วันนี้ (22 มิ.ย.64) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด สามารถปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้น จากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์ เนื่องจากขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สายพันธุ์เดลต้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับการจัดสรรวัคซีน นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ได้กระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดสตามแผนงานที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-21 มิ.ย.64 ได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรวม 7,906,696 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 2,227,848 โดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 5,550,891 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2,355,805 โดส

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง