เปิดขั้นตอนสำหรับรพ.ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม'

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอนสำหรับรพ.ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม'

เปิดขั้นตอนสำหรับรพ.ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม'

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดเผยขั้นตอนสำหรับโรงพยาบาล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม'

วันนี้ (19มิ.ย.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดเผยขั้นตอนสำหรับโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อท่านได้รับการประสานงานติดต่อจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

1) ตรวจสอบ Username และ Password เพื่อเข้าถึงระบบการใช้งานขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกของโรงพยาบาลท่านผ่านอีเมลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้

2) เข้าสู่ระบบทางหน้าเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th กดเลือกเมนู “สำหรับโรงพยาบาลผู้ให้บริการฉีดวัคซีน” ใส่ Username และ Password ที่ได้รับแจ้ง เพื่อเข้าตรวจสอบจำนวนข้อตกลงที่รอการลงนามร่วมกับองค์กรที่เลือกสถานพยาบาลของท่านเป็นผู้ให้บริการฉีดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสถานพยาบาลประกอบการลงนามข้อตกลง โดยมีรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลยืนยัน ดังนี้

- ชื่อสถานพยาบาล

- ที่อยู่

- เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล

3) กดลงนามในข้อตกลงการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกร่วมกับทางองค์กร/บริษัทที่เลือกสถานพยาบาลของท่านเป็นผู้ให้บริการผ่านระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์

*อัตราค่าบริการฉีดและวันนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้โรงพยาบาลของท่านประสานแจ้งกับทางองค์กรได้โดยตรง

ทั้งนี้ หากลงนามแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

4) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลตามจำนวนที่องค์กรได้รับการจัดสรร โดยสถานพยาบาลจะต้องดำเนินการตรวจรับวัคซีนทันทีที่ได้รับมอบและต้องเก็บรักษาวัคซีนในตู้เก็บที่คงอุณหภูมิ ๒-๘ องศา โดยจะติดต่อประสานงานไปยังเภสัชกรที่ท่านลงทะเบียนแจ้งไว้ในระบบให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลการรับมอบ จัดเก็บรักษา ทำลาย และส่งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้กลับคืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เปิดขั้นตอนสำหรับรพ.ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม'ข่าวแนะนำ