"แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค" เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค" เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

นพ.เฉวตสรร เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์และเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน หลังจากที่ได้เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้ง 2 ชนิด คือ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค

วันนี้ (17 มิ.ค.64) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จำนวนโดสวัคซีนที่ฉีด และจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์และเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน หลังจากที่ได้เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 2 ชนิด ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย.64 เวลา 18.00 น. เป็นดังนี้

- วัคซีนซิโนแวค ฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 3,214,385 โดส

พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 993 ราย คิดเป็น 20 รายต่อการฉีด 100,000 โดส

สำหรับอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยใน ได้แก่

เวียนศีรษะ 20%

คลื่นไส้ 15%

ปวดศีรษะ 12%

อาเจียน 8%

ผื่น 7%

ปวดกล้ามเนื้อ 6%

ท้องเสีย 5% คัน 4%แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

- วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 1,943,693 โดส

พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 472 ราย คิดเป็น 24 รายต่อการฉีด 100,000 โดส

สำหรับอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยใน ได้แก่

ไข้ 31%

ปวดศีรษะ 27%

เวียนศีรษะ 21%

คลื่นไส้ 21%

อาเจียน 20%

ปวดกล้ามเนื้อ 15%

อ่อนเพลีย 13%

ถ่ายเหลว 7%

แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19แอสตร้าเซนเนก้า VS ซิโนแวค เทียบชัดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง