มหาสารคามป่วน! พบคลัสเตอร์งานบวช ป่วยแล้วเกือบ 20 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มหาสารคามป่วน! พบคลัสเตอร์งานบวช ป่วยแล้วเกือบ 20 ราย

มหาสารคามป่วน! พบคลัสเตอร์งานบวช ป่วยแล้วเกือบ 20 ราย

มหาสารคาม รายงานพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 17 ราย ส่วนใหญ่โยงคลัสเตอร์งานบวช เร่งกำลังดำเนินการสอบสวนโรค

วันนี้( 16 มิ.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 388-404 ของการระบาดระลอกเมษายน (รายที่ 410-426 จังหวัดมหาสารคาม) มีรายละเอียดดังนี้

-รายที่ 388 ระลอกเมษายน (รายที่ 410 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 47 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386) และ เป็นภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 389 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 389 ระลอกเมษายน (รายที่ 411 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 (เลี้ยงลูกให้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386) และเป็นสามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 390 ระลอกเมษายน (รายที่ 412 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 11 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 391 ระลอกเมษายน (รายที่ 413 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 13 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (บุตร) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 392 ระลอกเมษายน (รายที่ 414 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 74 ปี อ.เมืองมหาสารคาม บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 393 ระลอกเมษายน (รายที่ 415 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 392 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 394 ระลอกเมษายน (รายที่ 416 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 32 ปี อ.เมืองมหาสารคาม น้องสะใภ้ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 395 ระลอกเมษายน (รายที่ 417 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 34 ปี อ.เมืองมหาสารคาม สามี ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 394 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 396 ระลอกเมษายน (รายที่ 418 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 50 ปี อ.เมืองมหาสารคาม มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 395 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 397 ระลอกเมษายน (รายที่ 419 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 10 ปี อ.เมืองมหาสารคาม สัมผัสร่วมบ้าน (หลาน) ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 396 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 398 ระลอกเมษายน (รายที่ 420 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 66 ปี อ.เมืองมหาสารคาม คณะหมอลำงานบวชคืนวันที่ 5 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

- รายที่ 399 ระลอกเมษายน (รายที่ 421 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 42 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ญาติ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 400 ระลอกเมษายน (รายที่ 422 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 58 ปี อ.เมืองมหาสารคาม มารดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 401 ระลอกเมษายน (รายที่ 423 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 70 ปี อ.เมืองมหาสารคาม คณะหมอลำ (นักร้อง) งานบวชคืนวันที่ 5 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 402 ระลอกเมษายน (รายที่ 424 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 46 ปี อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 388 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 403 ระลอกเมษายน (รายที่ 425 จ. ม.ค.) เพศชาย อายุ 67 ปี อ.เมืองมหาสารคาม บิดา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

-รายที่ 404 ระลอกเมษายน (รายที่ 426 จ. ม.ค.) เพศหญิง อายุ 45 ปี อ.เมืองมหาสารคาม ภรรยา ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 399 และมีประวัติร่วมงานบวชกับ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 386 กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง