พร้อมแล้ว! www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.ย. นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พร้อมแล้ว! www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.ย. นี้

พร้อมแล้ว! www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.ย. นี้

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บพร้อมลงทะเบียน 21 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)


โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ


ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน


ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท


พร้อมแล้ว! www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.ย. นี้เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน


-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64

-เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.

-ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(ผ่านบัตรประชาชน)

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

-การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

-ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

-ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet

(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)

(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)
หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน


1.ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

2.ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

3.การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์

หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีใด


4.แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ ระหว่างเวลา 6.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

5.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ


สิทธิประโยชน์และการใช้จ่าย


รัฐสนับสนุน E-Voucher เพื่อใช้จ่าย

ค่าสินค้า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ(นวด สปา ทำผม ทำเล็บ)

ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ


ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง”

กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง