เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ทั่วประเทศไทยง่ายๆแค่คลิกเดียว

วันนี้ ( 15 มิ.ย. 64 ) จากกรณี "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ประกาศนำเข้า วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" (SINOPHARM) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือเพื่อให้การกระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึงจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งจะมาถึงประเทศไทยเดือนมิถุนายนนี้

ในระยะที่ 1 จะเป็นการเปิดให้องค์กร-หน่วยงาน ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนทางเลือกก่อน ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ (14 มิ.ย. 64) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปนั้น

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มจะมีราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา ประกันวัคซีนและค่าฉีดด้วย ซึ่งหน่วยงานและองค์กรเป็นผู้สนับสนุนวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนฟรี

สำหรับวิธีการเช็กรายชื่อสถานพยาบาลเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.chulabhornhospital.com/Detail/87/โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน

เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

2.พิมพ์ชื่อสถานพยาบาล หรือ จังหวัด ในช่องว่างใต้ข้อความ

"ค้นหาโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” แบ่งตามพื้นที่จังหวัด"

*หากไม่พบข้อมูลแสดงว่าในพื้นที่ไม่มีโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีน*

เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

3.ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ตนเองค้นหา


เปิดวิธีค้นหารายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ง่ายๆแค่คลิกเดียว


ข่าวแนะนำ