เคลียร์ชัด! ปมเลื่อนฉีดวัคซีน กทม.ยืนยันคิวถูกเลื่อนได้ฉีดก่อน ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคลียร์ชัด! ปมเลื่อนฉีดวัคซีน กทม.ยืนยันคิวถูกเลื่อนได้ฉีดก่อน ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่

เคลียร์ชัด! ปมเลื่อนฉีดวัคซีน กทม.ยืนยันคิวถูกเลื่อนได้ฉีดก่อน ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่

ศปก.ศบค. กรมควบคุมโรค กทม. 3 ฝ่าย ตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ปมเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้าน ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยัน กลุ่มหมอพร้อม ไทยร่วมใจ ที่ถูกแจ้งเลื่อนฉีด จะได้รับคิวเป็นกลุ่มแรก โดยไม่ต้องไปต่อคิวใหม่

วันนี้ (14 มิ.ย.64) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ร่วมแถลงกรณีความสับสนในการเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรวัคซีนว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา มีวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว 8.1 ล้านโดส แบ่งเป็น วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 2.1 ล้านโดส และซิโนแวค 6 ล้านโดส

ปัจจุบันมีการฉีดแล้วทั้งหมด 6,188,124 โดส (ข้อมูลถึงวันที่ 13 มิ.ย.64) โดยกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดจำนวน 1,716,394 โดส หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 ของวัคซีนที่มี โดยในเดือนมิถุนายน มีการวางแผนกระจายวัคซีนเป็น 2 งวด จำนวน 6 ล้านโดส ครอบคลุมการฉีดในระยะ 2 สัปดาห์ คือ

1. งวดแรก ช่วงวันที่ 7-20 มิ.ย.64 กระจายวัคซีนไปประมาณ 3 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 1 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส ส่งให้กรุงเทพมหานครไปแล้ว 5 แสนโดส ประกอบด้วย วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส วัคซีนของซิโนแวค 1.5 แสนโดส

นอกจากนี้ ยังจัดสรรให้ในส่วนของสำนักงานประกันสังคม ที่จะฉีดให้กับผู้ประกันตน ม.33 อีกจำนวน 3 แสนโดส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังมีของกลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่งของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. อีก 1.5 แสนโดส ก็จะฉีดในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม 76 จังหวัด จะส่งวัคซีนไป 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่างๆ สำหรับองค์กรของภาครัฐ เช่น กลุ่มขนส่งสาธารณะ กลุ่มทหารตำรวจและอสม.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค และครู อีก 1 แสนโดส รวมทั้งจัดสรรไว้รองรับสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินทั่วประเทศ

2.งวดที่ 2 ต้องกระจายไปอย่างช้าที่สุด 21 มิ.ย-2 ก.ค.อีก 3.5 ล้านโดส จะเป็นวัคซีนของซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 1.5 ล้านโดส แต่เนื่องจากธรรมชาติของการผลิตวัคซีนที่เป็นชีววัตถุ จะมีความไม่แน่นอนในการผลิตค่อนข้างสูง ดังนั้น การผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจะต้องรอบคอบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อผลิตเสร็จแล้วต้องส่งมอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพทันที

ดังนั้นการส่งมอบวัคซีนจะทยอยส่งเป็นงวดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยขณะนี้มีวัคซีนรอตรวจสอบคุณภาพอีกหลายล้านโดส รวมทั้งที่กำลังจะทยอยส่งมอบ หลังจากสัปดาห์นี้คาดว่าจะสามารถทยอยฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย และภายในเดือนมิถุนายน จะสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 10 ล้านโดสตามเป้าที่ตั้งไว้

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีน 500,000 โดส ตามที่กรมควบคุมโรคระบุไว้จริง โดยในส่วนของวัคซีนซิโนแวค นำไปจัดสรรสำหรับการฉีดเข็มที่สอง จำนวน 126,000 โดส และแบ่งไว้สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 24,000 โดส ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 3.5 แสนโดส ได้จัดสรรไว้สำหรับระบบหมอพร้อมที่ลงทะเบียนไว้ 182,000 โดส สำหรับผู้ฉีดเข็มที่สอง 52,000 โดส ผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา อีก 8,000 โดส และสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ 100,000 โดส

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยอมรับว่า ในตอนแรกคาดหวังว่าวัคซีนจะได้มาก่อนวันที่ 14 มิ.ย. แต่เนื่องจากอาจจะมีเหตุขัดข้องจากบริษัทผู้ผลิต กรุงเทพมหานคร จึงแก้ปัญหาด้วยการแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนนัดฉีดไว้ในวันที่ 15-21 มิ.ย. ประมาณ 320,000 คน แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม 140,000 คน และไทยร่วมใจ 170,000 คน ว่า จะหยุดฉีดวัคซีนไปก่อน และเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว จะฉีดให้เร็วที่สุด โดยกลุ่มที่ "ถูกเลื่อนจะได้รับคิวเป็นกลุ่มแรกโดยไม่ต้องไปต่อคิวใหม่" และยังสามารถเลือกวันที่สะดวกได้ โดยประชาชนสามารถสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร ได้ที่สายด่วน 1516

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า ที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่มาช่วยฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มต่างๆในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากจำนวนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนมีจำนวนมาก เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากที่กรุงเทพมหานครจะฉีดวัคซีนเองเพียงลำพัง เดือนละ 2,500,000 โดส

ขณะที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( ผอ.ศปก.ศบค.) ยืนยันว่า การบริหารจัดการวัคซีนไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน 70 ล้านคน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้ได้วางแผนเตรียมวัคซีนไว้ 100 ล้านโดส แบ่งเป็น ซิโนแวค 8 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5 ล้าน

ดังนั้น จึงยืนยันว่า จะมีวัคซีนเพียงพอและจะทยอยเข้ามา แต่เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 จำเป็นต้องวางแผนกระจายวัคซีนไว้ล่วงหน้าก่อนที่วัคซีนจะมา จึงอาจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนบ้าง จึงต้องมีการปรับแผนไปตามสถานการณ์ และอาจมีการเลื่อนฉีดวัคซีนบ้าง จึงต้องขออภัยประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก

ข่าวแนะนำ