ประกันสังคมแจงสาเหตุปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราวทั่วกทม.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประกันสังคมแจงสาเหตุปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราวทั่วกทม.

ประกันสังคมแจงสาเหตุปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราวทั่วกทม.

ประกันสังคมแจงสาเหตุกรณีปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 เป็นการชั่วคราว ทั่วกทม.45จุด

วันนี้ (11มิ.ย.64) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. ขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีน จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการศูนย์ฯอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.64 เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่การให้บริการ

โดยก่อนหน้านี้ สปส.ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64

ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วกว่า 2 แสนราย จากจำนวนสถานประกอบการกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สปส.จะแจ้งให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคล ของแต่ละสถานประกอบการทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ และเมื่อใกล้วันนัดหมายจะมี SMS จากธนาคารกรุงไทย แจ้งนัดหมายวันเวลาสถานที่ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับอีกครั้ง

สปส.ขออภัยสถานประกอบการ และผู้ประกันตนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกันสังคมแจงสาเหตุปิดปรุบปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราวทั่วกทม.45จุด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง