พิษโควิด! ปิด "ตลาดบางใหญ่" ชั่วคราว 3 วัน เช็กเลยจุดไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พิษโควิด! ปิด "ตลาดบางใหญ่" ชั่วคราว 3 วัน เช็กเลยจุดไหนบ้าง

พิษโควิด! ปิด ตลาดบางใหญ่ ชั่วคราว 3 วัน เช็กเลยจุดไหนบ้าง

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งข่าวประกาศปิด "ตลาดบางใหญ่" บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

วันนี้( 10 มิ.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า "ประกาศปิดตลาดเนื้อสัตว์ ตลาดทะเล/ อาหารแช่แข็ง และตลาดปลาน้ำจืด (บางส่วน) 3 วัน ในวันที่ 10 มิ.ย 64 และกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 13 มิ.ย 64

ตลาดสดและศูนย์อาหารอาคารโดม (กลางวัน) ตลาดผัก ตลาดผลไม้และพืชไร่ ตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ด แผงปลาน้ำจืดข้างศูนย์อาหาร (กลางคืน) ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ"

ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี จากรายงานล่าสุด พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 142 ราย ยอดสะสม รอบใหม่ 7,404 ราย รอบเมษายน 7,203 ราย

การดูแลรักษา (รอบใหม่)

-รักษาหาย 5,436 ราย (74%)

-อยู่ในโรงพยาบาล 1,902 ราย

-เสียชีวิตรอบใหม่ 66 ราย (ร้อยละ 0.88)

พิษโควิด! ประกาศปิด "ตลาดบางใหญ่" บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

พิษโควิด! ประกาศปิด ตลาดบางใหญ่ บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

พิษโควิด! ประกาศปิด ตลาดบางใหญ่ บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

พิษโควิด! ประกาศปิด ตลาดบางใหญ่ บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

พิษโควิด! ประกาศปิด ตลาดบางใหญ่ บางส่วนชั่วคราว 3 วัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง