เปิด 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า "วัคซีนโควิด19"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า "วัคซีนโควิด19"

เปิด 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า วัคซีนโควิด19

เปิดรายชื่อ 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า "วัคซีนโควิด-19" ได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

วันนี้( 10 มิ.ย.64) จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และยังเจอโควิดมากกว่า 1 สายพันธุ์ทั้งนี้ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดีย ทำให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน

ล่าสุดศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เปิด 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า วัคซีนโควิด19


ข่าวแนะนำ