อยุธยา เจอคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ติดโควิดแล้ว 180 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อยุธยา เจอคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ติดโควิดแล้ว 180 ราย

อยุธยา เจอคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ติดโควิดแล้ว 180 ราย

อยุธยา พบ ครัสเตอร์แรงงานติดเชื้อโควิดแล้ว 180 ราย เบื้องต้นสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง หวั่นระบาดหนัก

วันนี้( 9 มิ.ย.64) นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้ตรวจเชิงรุกภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตรวจทั้งหมด 597 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ค้ารถเร่ จำนวน 34 คน กลุ่มแรงงาน ประกอบด้วย

1.แรงงานไทย (staff / office/คนงาน) จำนวน 167 คน

2.คนงานต่างด้าว (พม่า/กัมพูชา) จำนวน 396 คน

ผลการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น 180 ราย ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ปิดพื้นที่แคมป์คนงาน ดังกล่าว ไม่ให้มีการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายไปนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน

ด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำรวจ กอ.รมน. และอบต.เกาะเรียน จะร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง บริเวณแคมป์คนงาน บ. NMC คอนแลนด์ หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวนมาก โดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกแคมป์โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 จุด (บริเวณด้านหน้า และด้านหลังแคมป์)

และวันนี้ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการตามกฎหมายเพื่อควบคุมโรค สำหรับแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้ต่อไป โดยเบื้องต้นจะให้ทางบริษัท จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในแคมป์คนงานก่อสร้างและจะตรวจเชิงรุกรอบๆแคมป์คนงานด้วย

ในส่วนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด 19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเวลา 8.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2564พบ ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 32 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวมแล้ว 1,116 ราย หายแล้ว 557 ราย รักษาอยู่ 489 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 รายข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง