ทั่วไทยฉีดแอสตราฯวันแรก - ยายวัย 82 ที่เชียงใหม่ชูสองนิ้วฉีดเข็มแรก (คลิป)

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ทั่วไทยฉีดแอสตราฯวันแรก - ยายวัย 82 ที่เชียงใหม่ชูสองนิ้วฉีดเข็มแรก (คลิป)

ทั่วไทยฉีดแอสตราฯวันแรก - ยายวัย 82 ที่เชียงใหม่ชูสองนิ้วฉีดเข็มแรก (คลิป)

ทั่วไทยฉีดแอสตราฯวันแรก - ยายวัย 82 ที่เชียงใหม่ชูสองนิ้วฉีดเข็มแรก

ข่าวแนะนำ