ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หยุดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หยุดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หยุดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งขอโทษประชาชน กรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถฉีดวัคซีนหลักเข็มแรกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป หลังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลัก ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า

วันนี้ (3 มิ.ย.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เผยแพร่ประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีไม่สามารถฉีดวัคซีนหลักเข็มแรกให้กับผู้ที่ลงทะเบียน ดังนี้

เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร “วัคซีนหลัก” (ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการอีกต่อไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทะเบียนเพื่อมารับการฉีดวัคซีนกับเรา และขอขอบคุณจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาโดยตลอดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หยุดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อ ขอให้ท่านรีบลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนกับศูนย์ฉีดวัคซีนของส่วนกลางโดยเร็วเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนผู้ที่มีปัญหาในการหาสถานที่ลงทะเบียนที่อื่นและยังมั่นใจประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยฯ จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการหาวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพมาให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วท่านยังสามารถมารับการฉีดเข็มที่สองได้ตามนัดหมาย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หยุดฉีดวัคซีนหลักเข็มแรก ตั้งแต่ 14 มิ.ย.นี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง