เพชรบุรี สั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล สกัดโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เพชรบุรี สั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล สกัดโควิด

เพชรบุรี สั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล สกัดโควิด

เพชรบุรี สั่งล็อกดาวน์พื้นที่เขตติดต่อ 6 ตำบล ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

วันนี้( 31 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้มีการออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 849/2564 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เรื่องยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย ทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อสม. ฯลฯ ทำการ LOCKDOWN (ล็อกดาวน์) พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบลในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลสระพัง ตำบลบางเค็ม และตำบลเขาย้อย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นเวลา 14 วัน

ด้านของรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ได้เดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยแผนการลงพื้นที่ในวันนี้คือ บริเวณ ตำบลสระพังและตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 754 ราย เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงงานฯ 745 ราย และกลุ่มผู้ติดเชื้อทั่วไป 9 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 5,191 ราย เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง