รู้หรือไม่ 'ควันบุหรี่' เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รู้หรือไม่ 'ควันบุหรี่' เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

รู้หรือไม่ 'ควันบุหรี่' เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะควันบุหรี่ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จะมีอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่ม 1.58 เท่า

วันนี้ (31พ.ค.64) ในโอกาสวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มีข้อมูลว่ากลุ่มคนไทยต้องเสียเงินไปกับบุหรี่เกือบ 20% ของรายได้ต่อเดือนแล้ว ยังมีข้อมูลบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 โดยเฉพาะควันบุหรี่

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานผลการวิจัยเดือน ก.พ. 64 พบว่าผู้ป่วยโควิด 19 ที่ "สูบบุหรี่" มีอาการป่วยรุนแรงเพิ่มขึ้น 1.55 และเสียชีวิตเพิ่ม 1.58 เท่า

แต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO และวารสารทางวิทยาศาสตร์ของอเมริการะบุว่าบุคคลรอบข้างคนที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสติดโควิด เพราะควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมา อาจไปกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของคนรอบข้าง และที่สำคัญคือหากผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 แต่อาจยังไม่แสดงอาการแบบนี้ก็เสี่ยงสุดๆ เพราะควันที่พ่นออกมาก็เต็มไปด้วยสารคัดหลั่ง ซึ่งสามารถกระจายไปสู่ผู้อื่นได้

งานวิจัยระบุด้วยว่า เชื้อโควิด19 สามารถอยู่ในควันบุหรี่ได้ ยิ่งเป็นควันจากบุหรี่ไฟฟ้า เพราะควันมากและยังเป็นละอองฝอย โดยเฉพาะหากสูบในพื้นที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเทก็ยิ่งเสี่ยง ดังนั้นจึงหมายความว่าบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงให้เฉพาะผู้สูบเท่านั้น แต่หากผู้สูบมีเชื้อโควิด 19 แม้ไม่แสดงอาการ การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้

หากท่านใดที่ต้องการเลิกบุหรี่ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ 1600 จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำวิธี และไม่มีค่าใช้จ่าย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง