เปิดข้อปฏิบัติผู้ป่วย 'โรคความดันโลหิตสูง' กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อปฏิบัติผู้ป่วย 'โรคความดันโลหิตสูง' กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เปิดข้อปฏิบัติผู้ป่วย 'โรคความดันโลหิตสูง' กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เปิดข้อปฏิบัติผู้ป่วย 'โรคความดันโลหิตสูง' กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ย้ำไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีแพทย์แนะนำ

วันนี้ (31พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูล โดยระบุว่า ข้อปฏิบัติผู้ป่วย ’โรคความดันโลหิตสูง’ กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

ในเรื่องนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แนะนำว่า การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน 140 มม.ปรอท

หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์

ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน 2 - 4 ชม. ไม่ควรทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้วัคซีนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้องแจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวม หรือช้ำเลือด

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง