ม33เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก1,000บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ม33เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก1,000บาท

ม33เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก1,000บาท

ม33เรารักกัน เงินงวดสุดท้ายโอนเข้าแอปฯ'เป๋าตัง' อีก 1,000 บาท ย้ำอีกรอบสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันนี้ (31พ.ค.64) ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินในโครงการ ม33เรารักกัน ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 อีกคนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระลอกที่ 3 และมีการวางกรอบเวลา แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท โดยโอนให้ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ดังต่อไปนี้

งวดแรก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง